Главная страница
Правила использования
Ссылки
Вiлкул Т.Л.Літопис і хронограф. Студії з домонгольського київського літописання / Відп. ред. В. В. Німчук. НАН України. Інститут історії України. &150; К.: Інститут історії України, 2015. &150; 518 с.

Монографію присвячено дослідженню ранніх київських літописів і давньоруських хронографічних творів. Розглядаються, зокрема, Повість временних літ, Київський літописний звід початку ХІІІ ст., Новгородський перший літопис молодшої редакції (точніше, київська складова цього зводу), а також давньослов’янські переклади хронік Георгія Амартола та Іоанна Малали, Александрія Хронографічна, так званий «Хронограф по великому ізложенію» та ін. Оскільки два різновиди історичних творів середньовічної Русі, літописи й хронографи, слугували «контрольними текстами» одні для других, проведене в роботі зіставлення цитат, сюжетних паралелей, манери запо- зичень та ідейних перегуків дозволяє розв’язати проблеми, про які фахівці дискутують віддавна, переглянути деякі усталені на сьогодні концепції та уточнити висловлені раніше судження. Окрему увагу надано тим свідченням, що прояснють датування літописних і хронографічних пам’яток. Врешті, низку питань монографія заторкує уперше, як-от: походження хронографічних цитат у Київському літописному зводі та походження початкової частини хронографів із викладом старозавітної історії. Для істориків, філологів та усіх, хто цікавиться історією та книжністю середньовічної Русі.
ЗМІСТ
ВСТУП
5
Список скорочень
16
Сигли використаних рукописів
17
Глава 1.Інструментарій дослідження, історіографія та джерела
19
1.1 Текстологія та текстуальна критика
19
1.2 Історіографія дослідження
36
1.2.a Літописи: виникнення концепції Початкового зводу і пов’язання його з Хронографом
38
1.2.b Хронографи: реконструкція «Хронографа по великому ізложенію»
47
1.3 Огляд літописних та хронографічних джерел
60
Літописні зводи
61
Твори із всесвітньої історії
69
Хронографи – давньоруські компіляції з фрагментів хронік та біблійних текстів
86
Глава 2.Хронографічні складові Повісті временних літ
100
2.1.1 Цитати з Хроніки Амартола у спільних фрагментах ПВЛ та Новгородського першого літопису, віднесені до Хронографа
102
2.1.2 Запозичення з повного перекладу Амартола на спільних ділянках тексту ПВЛ та НПЛмл
112
2.1.3 Додаткові фрагменти Хроніки Амартола у ПВЛ
125
2.2.1 Хронографічні цитати у статтях 1110-х років Іпатіївської редакції ПВЛ
139
2.2.2 Взаємопов’язаність хронографічних запозичень з різних частин Початкового літопису
142
2.3.1 Хроніка Іоана Малали у Введенні ПВЛ. Походження текстів: хронограф чи повний переклад
149
2.3.2 Мікрозапозичення з Хроніки Малали у ПВЛ
159
2.3.3 Ще одне вірогідне джерело – Александрія Хронографічна
165
2.4 Поклики на «л?тописець Георгия» та «хронографъ»
170
2.5 Вплив викладів всесвітньої історії на літопис: ремесло історика у ПВЛ
173
2.6 Джерела перших статей ПВЛ та НПЛмл. Роль «Хронографа по великому ізложенію» у новгородському літописі
180
2.6.1 Походження дат 6362 та 6360 років, початку історії «Руської землі»
181
2.6.2 Повідомлення про похід Ігоря 6428 й 6449 р.
192
2.6.3 Приписки Троїцького хронографа
213
2.6.4 Статті 6362 та 6374 років: похід Аскольда і Діра
216
2.6.5 Сюжет покликання варягів – що було джерелом Короткої палеї
223
2.6.6 Як утворені статті 6360 та 6362 років
227
Глава 3.Київський літописний звід початку ХІІІ ст. та його хронографічні джерела
240
3.1 «Розшарування» Київського зводу. Співвідношення записів Лаврентіївського та Іпатіївського літопису за ХІІ ст.
242
3.2 Хронографічні джерела Київського зводу
276
3.2.1 Вставки з Александрії
277
3.2.2 Запозичення з Хроніки Малали та «Історії Іудейської війни» Йосифа Флавія
288
3.2.3 Запозичення з Хроніки Амартола
292
3.2.4 Порівняльний матеріал до Київського зводу iз суздальського літопису за ХІІ ст.: паралелi до Хроніки Амартола
307
3.2.5 Компонування хронографічних текстів у Київському зводі
311
Глава 4.Хронографи: датуючі ознаки
315
4.1 Версії Александрії Хронографічної
319
4.1.1 Співвідношення текстів трьох редакцій Александрії
321
4.1.2 Характерні читання Александрії Іудейського хронографа
349
4.1.3 Версія Еллінського літописця 1-ї редакції
354
4.1.4 Специфіка Александрії Троїцького хронографа
355
4.1.5 Використання у Троїцькій Александрії додаткових джерел
361
4.2 Текстологічні маркери версій Хроніки Амартола на прикладі «Входження в Єрусалим Олександра Македонського» з Александрії Хронографічної
372
4.3 Коментарі Нікіти Іраклійського до «Слів» Григорія Богослова у ранніх хронографічних компіляціях
388
4.3.1 Твір Нікіти в Іудейському хронографі
389
4.3.2 Вставки з Нікіти Іраклійського у вступній частині Елінського літописця І-ї та ІІ-ї редакцій
395
4.4 Восьмикнижжя у хронографах та лiтописах
401
4.4.1 Книга Вихід: редакції повного або четієго перекладу
404
4.4.2 Запозичення з Книги Вихід у ПВЛ
418
4.4.3 Книга Ісуса Навина у Восьмикнижжі
429
ПІСЛЯМОВА
439
Література та джерела
448
ДОДАТКИ
480
Summary
516
Ознакомиться с полным текстом
© Т.Л. Вилкул, 2015
© К.П. Лобода. HTML-верстка, 2017
© Д.М. Котышев. Scan, djvu, 2017